Wykonanie modernizacji pokryć dachowych na budynkach technologicznych Stacji Uzdatniania Wody - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie

Data ogłoszenia
2016-08-17
Termin składania ofert
2016-09-02 14:00
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Dorota Dołhandodano do BIP dnia 17-08-2016 11:04:10