Dostosowanie monitoringu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krasnymstawie do wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

Data ogłoszenia
2020-09-28
Termin składania ofert
2020-10-05 10:00
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Wiesław Jamrózdodano do BIP dnia 28-09-2020 09:33:56