Sukcesywna dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie

Data ogłoszenia
2020-12-30
Termin składania ofert
2021-01-21 10:00
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Wiesław Jamrózdodano do BIP dnia 30-12-2020 14:19:26