Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie

Data ogłoszenia
2019-02-05
Termin składania ofert
2019-02-13 10:00
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Wiesław Jamrózdodano do BIP dnia 05-02-2019 10:10:26