Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie

Data ogłoszenia
2020-01-24
Termin składania ofert
2020-02-05 11:00
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Wiesław Jamrózdodano do BIP dnia 24-01-2020 11:05:40