Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych w sezonie 2020/2021 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie.

Data ogłoszenia
2020-10-15
Termin składania ofert
2020-10-23 10:30
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Ryszard Kozłowskidodano do BIP dnia 15-10-2020 11:24:29